Wynagrodzenie

W zakresie kosztów zastępstwa procesowego obowiązują obligatoryjne stawki niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG).

Poniżej zamieszczono odsyłacz na stronę (link), na której można znaleźć informacje, jak
w prosty sposób wstępnie oszacować wysokość kosztów sądowych i adwokackich
w zależności od wartości przedmiotu sporu.

www.justiz.nrw.de/BS/Hilfen/Kostenrechner.html
Uwaga:
Przesiębiorcy z krajów Wspólnoty Europejskiej (spoza Niemiec) – legitymujący się tzw. europejskim numerem indentyfikacji podatkowej VAT – są zwolnieni od podatku VAT
za usługi prawne w Niemczech.

Wynagrodzenie za doradztwo prawne pozasądowe ustala się w oparciu o faktyczny czas pracy wg stawek godzinowych przewidzianych dla poszczególnych rodzajów usług.

W wypadku przewidywalnego czasu pracy kancelaria sporządza klientom wiążący kosztorys dot. doradztwa poząsadowego w formie ryczałtu lub określa maksymalny limit czasowy wraz z podaniem stawek godzinowych, np. za utworzenie spółki GmbH, sporządzenie projektu kontraktu itd.

Pytania dot. wynagrodzenia proszę kierować
pod adres mailowy

roland.myca@kanzlei-myca.de

lub kontaktować się bezpośrednio telefonicznie

Tel.: + 49 (0) 231 586 928 18 (także w języku polskim).
Fax.: + 49 (0) 231 586 928 181