Kancelaria pomaga:

  • przy dochodzeniu i windykacji należności za fracht oraz spedycję,
  • przy dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód transportowych, roszczeń z tytułu opóźnienia w oparciu o Konwencję CMR a także wewnętrzne przepisy niemieckie,
  • przy obronie przed roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie prawa transportowego na terenie Niemiec,
  • przy problemach z niemieckim organem nadzoru transportu, tj. Federalna Inspekcja Transportu Towarowego BAG oraz zatrzymaniami pojazdów przez policję,
  • przy obronie w wypadku popełnienia wykroczeń drogowych, ze szczególnym uwzględnienu naruszeń przepisów unijnych o pracy kierowców, braku odpowiedniej dokumentacji itp,
  • przy uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji przy wypadkach komunikacyjnych, jak np. protokół policyjny itp.